Klátovská perla zo srdca Žitného Ostrova

Dunajský Klátov
Dunajský Klátov
Žitný ostrov je časťou Podunajskej nížiny, obec leží v nadmorskej výške 113 - 114 m. Cez obec preteká pravostranné rameno Malého Dunaja pomenovaný podľa názvu obce: Klátovské rameno. Vysoký stupeň čistoty vody, bohatá flóra a fauna Klátovského ramena a priľahlých lesov a lúk sú pre svoju výnimočnosť chránené a v r. 1993 na území veľkosti 306 ha bola zriadená rovnomenná národná prírodná rezervácia.

Ďalší vodný tok, ktorý značne vplýva na charakteristiku obce je Klátovský kanál, ktorý zbiera vody z okolitých lúk a prameňov a ktorý na území obce vlieva do Klátovského ramena.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1392 kde bol uvedený pod názvom „Thekues“ (ide o latinský prepis maďarského slova „tőke, tőkés“ v preklade „klát, klátov“, z ktorého je odvodený súčasný názov obce v maďarskom jazyku - „Dunatőkés“.).
Bird
O nás
Flower

Chceli sme vytvoriť niečo domovské, niečo veľmi dobré, ale predovšetkým zdravé. Vzhľadom na územnú polohu našej malej dediny v srdci žitného ostrova je bohatá na kvalitnú vodu. Už od začiatku sme považovali za dôležité chrániť a rešpektovať naše životné prostredie.

Duck